Đầu năm mới tất cả người dân ở xã Trung Thành, Vị Xuyên đều náo nức với lễ hội chọi trâu, một lễ hội văn hoá đang thu hút đươc nhiều người quan tâm. Ban tổ chức lễ hội chuẩn bị tất cả điều kiện cho lễ hội thành công tốt đẹp, để lễ hội chọi trâu ở xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên đang dân trở thành một lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần thượng võ và phong trào phát triển chăn nuôn của tỉnh ta. Đặc biệt lễ hội đã được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, các sở ban, ngành, đến xem, động viên, cổ vũ.

logo